Anafylaktická reakce

( vypracovala Dana Vincentová)

 

Definice : Jedná se o závažnou alergickou reakci, rychle vznikající z tzv. plného zdraví a při nedostatečně rychlé adekvátní léčbě může způsobit během minut nezvratné poškození organismu s letálním koncem.

 

Reakce probíhá od kožních změn přes dechové obtíže až k anafylaktickému šoku s těžkou hypotensí a bezvědomím.

 

Rizika:  1/  potraviny ( vlašské a lískové ořechy, méně arašídy, mák, sezam, ryby, korýši, vejce, ovoce)

              2/  bodavý hmyz ( vosa, včela- nejčastější příčina anafylaxe u dospělých, roste riziko  po kontaktu s jedy mořských živočichů jako medúz a ježovek)

             3/  léky ( peniciliny, méně často cefalosporiny, acylpyrin a anopyrin, s rozvojem chemoterapie deriváty platiny)

             4/ námahou indukovaná anafylaxe (nadměrné uvolnění gastrinu, endogenních opioidů, překrvení sliznic a zvýšená TT-je častější u vytrvalostních sportovců)

             5/ očkování – běžnější jsou kožní reakce

             6/ radiokontrast ( před podáním vždy  medikace např. prednisonem a antihistaminika

             7/ celková anestezie ( vzácná – rizikové medikamenty se uvádějí thiopental, sukcinylcholin, opiáty, latex, ATB)

 

Projevy anafylaxe

-          Kožní projevy až u 91% anafylaktických reakcí.Ve většině případů jsou symptomy zpočátku ve formě urtiky  a angioedemu .

-           Dechové potíže jsou až v 70%.Objeví se dušnost, pískání, svírání na hrudníku.

-          Gastrointestinální potíže až ve 47% případů jako kolikovité bolesti břicha, zvracení, průjem.

-          Kardiovaskulární příznaky jsou asi v 7%, ale následky mohou vést k fatálnímu konci.Typické jsou pocity tlaku na hrudi,bušení srdce, stenokardie, mdloby z hypotense.

-          Asi ve 3% bývají projevy z postižení CNS – strach ze smrti, dezorientace, točení hlavy.

 

Varovné příznaky anafylaktického šoku

-         Pruritus  dlaní a v tříslech (vzniká rychle se sklonem k e generalizaci)

-         Polykací potíže pocit natékání jazyka a krku, pocit cizího tělesa v krku

-          Dušnost

-          Bledost

-          Povolení svěračů, křeče

 

Cíl léčby: zajištění a udržení vitálních funkcí bez následného poškození organismu

 

Laická první pomoc – správná poloha( autotransfuzní popř. stabilizovaná, popř. poloha momentálně vyhovující)

-          Aplikace atoinjektoru- pro děti obsahuje 0,15mg adrenalinu- epinefrinu, pro dospělé má obsah 0,3mg i.m.( mají jej osoby, u nichž již proběhla těžší anafylaktická reakce)

-          Umělé dýchání z úst do úst a srdeční masáž( poměry stlačení sterna:vdechům jsou u dětí u dvou zachránců 15 : 2 , u jednoho zachránce 30 : 2 , u dospělých je poměr 30 : 2 bez úvodních vdechů). U dětí je na úvod vždy nutné prodechnout před zahájení srdeční masáže.

-          Volat záchrannou službu

Lékařská první pomoc- dle tíže a intenzity projevů se alergické reakce udávají ve stupních I – IV.

Terapie:  I. stupeň

    -Odstranění alergenu(žihadla, zaškrcení nad místem vpichu,chlazení ledem, vyzvracení potraviny..)

-          Antihistaminika HI a H2 např.bisulepin inj. 1 mg i.m./i.v., u malých dětí 0,5mg. Podání ranitidinu 5mg i.v. je vhodné.     

-          Glukokortikoidy (dexametazon) 0,2mg/kg

-          Zajištění venozní linky

-          Připravení adrenalinu v ředícím fyziologickém roztoku

 

         II. stupeň

- zajištění žilní linky, roztoky krystaloidů( fyziologický roztok, zcela nevhodné jsou roztoky cukrů!)

-          Antihistaminika parenterálně( bisulepin 0,5 – 1 mg i.v.)

-          Kyslík

-          Glukokortikoidy( 0.4 mg/kg – 1 mg/kg/24hod.)

-          Salbutamol spray(pokud jsou příznaky obstrukce dýchacích cest)

-          Adrenalin injekce( při poklesu TK, bronchokonstrikce, angioedem laryngu)

dávky: 0,01mg/kg - 0,03mg, u dospělých 0,5 mg i.m., i.v.

-          monitorujeme TK, puls, dýchání, stav vědomí, pokud je možnost spO2 a křivku EKG.

 

     III. stupeň

stejně jako u II. stupně – žilní linka(optimální 2x vstup do oběhu), adrenalin,autotransfuzní poloha, infuze FR přetlakově u dětí 10-40 ml/kg, kyslík, antihistaminika, glukokortikoidy vyšší dávky(dexametazon 0,4mg/kg/dávku) vasopresory- dopamin až 20 mikrogramů/minutu při klesajícím TK,

při zástavě dechu intubovat-variabilně combitubus, koniopunkce.

 

    IV. stupeň

Pokud nelze zajistit venozní linku, uvažovat o intraoseálním vstupu nebo podání některých léků laryngálně, tracheálně

Lék volby je adrenalin, roztoky krystaloidů, glukokortikoidy, kyslík, ředěný dopamin při přetrvávající hypotensi ,antihistaminikum, trimekain1 mg při závažné poruše rytmu( podání pouze za kontroly  na monitoru EKG.Možnost defibrilace 4j/kg. Kardiopulmorální resuscitace – při zástavě dechu, oběhu – masáž srdce se stlačením sterna a frekvencí odpovídající velikosti dítěte – poměr stlačení : vdechy  u jednoho zachránce 30 : 2 s úvodními opakovanými rychlými vdechy, u dvou zachránců zůstává poměr 15 : 2 .

 Pozn. Adrenalin podáváme při rozvoji hypotenze, bronchokonstrikce, laryngospasmu,šokové cirkulaci. Nejvýhodnější podání ředěného adrenalinu je i.v. pro okamžitý nástup účinku.Neředěný adrenalin aplikujeme pouze i.m. nebo s.c. Intavenozně, tracheálně a intraoseálně adrenalin podáváme pouze naředěný.

Způsob ředění: 1 ampuli adrenalinu smícháme s 9 ml fyz. roztoku a z tohoto roztoku aplikujeme i.v. až 1 ml/5 kg váhy event. 1 ml/10 kg váhy dle stavu TK, stavu vědomí, kvality dechu a odpovědi na léčbu. Adrenalin aplikujeme do zlepšení maximálně 3 ml z naředěného roztoku v intervalech po 1 minutě.

 

                       

Comments