chřipka


Chřipkový A virus

 

Chřipka:Příčiny: Příčinou chřipky je chřipkový virus neboli virus influenzy. Virus se šíří kapénkami a zdrojem je nemocný člověk. Viry se dostanou do horních i dolních dýchacích cest nakaženého jedince a začnou se množit v jeho buňkách, které tak poškozují. Poškozené buňky odumírají a viry v nich obsažené se šíří do buněk zatím nenakažených, případně mohou být vykašlány do okolí a nakazit jiného člověka.

 

Takhle nějak vypadá virus chřipky.

= je nakažlivá nemoc způsobena RNA virem z rodu Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 80 nm. Rychle se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století 3 chřipkové epidemie, nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.

Anglický název chřipky - influenza (zkracováno na flu) pochází ze staré lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy - influences jako příčiny nemoci.

Typy

Existují 3 základní typy chřipkových virů:

  • Chřipkové viry A infikující savce a ptáky /PTAČÍ CHŘIPKA =H5N1/-viz níže/
  • Chřipkové viry B infikující jen lidi
  • Chřipkové viry C infikující lidi a prasata

Typ A chřipkového viru je typ nejvíc způsobující epidemie a pandemie. Je to proto, že chřipkové viry A mohou podstoupit výraznou antigenovou změnu a jednak najít nový imunitní cíl u citlivých lidí, jednak svou změnou zcela znehodnotit imunizaci předchozími infekcemi (takže se opět šíří jako v panenské populaci). Populace je obvykle víc odolná proti chřipkám typu B a C, protože tyto typy nemají takovou schopnost mutací a rekombinací a případný antigenový posun je obvykle nepatrný. To má též za následek, že člověk s nenarušeným imunitním systémem zpravidla může onemocnět viry typu B či C jen jednou za život.

Chřipkové viry typu A mohou být dál klasifikovány podle virových kapsidových proteinů - hemaglutinin (zkratka HA nebo H) a neuraminidáze (zkratka NA nebo N), které jsou základní pro životní cyklus viru. 15 podtypů H a 9 podtypů N bylo identifikováno pro chřipkový vir typu A. Jen 1 podtyp H a 1 podtyp N byly identifikovány pro chřipkový vir typu B. V současnosti jsou nejrozšířenější antigenové varianty chřipkového viru typu A variace H1N1 a H3N2.

Existují ještě další variace a proto specifické chřipkové kmenové oddíly jsou identifikovány standardním názvoslovím specifikujícím typ viru, geografickou polohu prvního výskytu viru, rok izolování, pořadové číslo izolování, a subtypy HA a NA (např. názvy A/Moscow/10/99 (H3N2) a B/Hongkong/330/2001).

Variabilita a rekombinace

U virů typu A se kromě vysoké mutagenity vyskytuje i nebezpečná možnost rekombinace: pokud dva různé subtypy viru napadnou tutéž buňku, mohou si prohodit část DNA a vytvořit radikálně odlišný virus se zcela novými vlastnostmi a schopnostmi. V tomto ohledu panují veliké obavy z kombinace většího množství vodního ptactva a drůbeže (kde se ptačí chřipka nejsnáze šíří) a rozsáhlého chovu prasat na jednom území, neboť prasata jsou infikovatelná jak savčími, tak i většinou typů ptačích chřipek (i těch, co většinu savců nenapadají), což zvyšuje pravděpodobnost nových „radikálních“ konstrukcí viru, které by mohly být nebezpečné člověku.

Často se při klasifikaci nemocí odlišují viry tzv. ptačí chřipky (která napadá hlavně ptáky a savce jen omezeně, resp. téměř vůbec) od chřipek napadajících savce. Leč je zde vždy riziko mutace, které udělá z ptačí chřipky chřipku napadající i savce a člověka.

Dalším typem je koňská chřipka.

Historie

Ve 20. století bylo zaznamenáno několik větších epidemií chřipky. Nejznámější a nejvíc smrtelná byla pandemie Španělské chřipky (chřipka typu A, kmen H1N1), která trvala od roku 1918 do 1919, podlehlo jí zřejmě víc lidí než padlo v 1.světové válce. Větší chřipková epidemie byly v roce 1957 Asijská chřipka (typ A, kmen H2N2) a v roce 1968 Hongkongská chřipka (typ A, kmen H3N2).

Známé chřipkové epidemie a pandemie – přehled

Chřipkové viry pravidelně způsobují každoroční epidemii, která prochází napříč světem. Obvykle však jde o lehké formy onemocnění, které jen málokdy zabíjejí - a pokud ano, tak zpravidla pouze staré a oslabené lidi, zpravidla v řádech desetitisíců obětí na celém světě. Občas se však objeví rozsáhlá epidemie způsobená nebezpečnou variantou (mutací, kmenem) viru, která se vyznačuje nejen obvyklou velkou nakažlivostí, ale též vysokou smrtností. Největší a nejstrašnější byla pandemie tzv. španělské chřipky, která propukla na konci první světové války a pokosila desítky miliónů lidí. Je považována za jednu z největších epidemií v historii, někteří vědci jí přisuzují absolutní rekord v počtu mrtvých lidí.

I přes vzniklou paniku v New Jersey v roce 1976 (prasečí chřipka), celosvětově v roce 1977 (ruská chřipka) a v Hongkongu a jiných zemí Asie v roce 1997 (ptačí chřipka), nebyly od roku 1969 zaznamenány velké epidemie s vysokou mírou smrtnosti.

Symptomy

Virus napadá dýchací systém, je přenášen z osoby na osobu kapičkami slin vznikajícími při kašlání a jeho symptomy jsou:

Důsledky chřipky jsou mnohem horší a trvají déle než důsledky nachlazení. Léčení trvá 1 až 2 týdny. Chřipka může být smrtelná, zejména pro slabé, staré nebo chronicky choré lidi. Některé chřipkové pandemie měly milióny obětí.

Většina lidí, kteří dostanou chřipku, se zotaví během jednoho až dvou týdnů, ale jiným se vyvinou život ohrožující komplikace (např. zápal plic). Jen v USA dostanou chřipku každý rok milióny lidí (asi 10% - 20% obyvatel). Průměrně asi 36 000 lidí ročně podlehne v USA chřipce, a 114 000 lidí ročně je pro chřipku hospitalizováno. I zdraví lidé mohou být postiženi a vážné problémy z chřipky mohou nastat v každém věku. Lidé starší 65 let, lidé každého věku s chronickými zdravotními obtížemi a velmi malé děti dostávají nejpravděpodobněji komplikace spojené s chřipkou. Zápal plic, bronchitida (zánět průdušek), sinusitis(záněty dutin) a ušní infekce jsou hlavní příklady komplikací z chřipky.

Chřipka může zhoršit chronické zdravotní problémy. Např. lidé s astmatem mohou mít záchvaty během chřipky a lidem s chronickou srdeční poruchou se může výkon srdce zhoršovat.

Variabilita

Chřipka je extrémně variabilní nákaza - podobné viry se našly u prasat a domácí drůbeže. V místech, kde je vysoká koncentrace lidí, prasat a ptáků v těsné blízkosti, např. v částích Asie, současné infekce různých živočišných druhů umožňuje výměnu genetického materiálu mezi různými kmeny chřipky. To se ukazuje být hlavní příčinou, která způsobuje růst nových nakažlivých kmenů chřipky. Předpokládá se, že dříve nebo později vznikne REKOMBINACE, která vyprodukuje kmen ničivý jako virus španělské chřipky z roku 1918. Na konci roku 1997 nový kmen ptačí chřipky pocházející z kuřat infikoval v Hongkongu 18 lidí, z toho 6 podlehlo. Tento kmen není snadno přenositelný z člověka na člověka, ale vysoká míra úmrtnosti a možnost další rekombinace vedoucí ke zvýšení nakažlivosti znamenaly, že riziko bylo považováno za natolik vážné, že všechna domácí drůběž v Hongkongu byla likvidována. Ptačí chřipka přenosná na lidi se znova objevila v lednu 2004 v Kambodži, Vietnamu a Thajsku.

Chřipková sezóna

Chřipka má hlavní výskyt v zimě, a protože severní a jižní polokoule mají zimu v různém čase v roce, existují každý rok dvě chřipkové sezóny. Hope-Simpson v roce 1981 objevil, že propuknutí chřipky jsou globálně všudypřítomná a vyskytují se trvale 6 měsíců po době maximálního slunečního záření v oblasti. Proto Světová zdravotnická organizace(WHO) podporuje každý rok výrobu dvou vakcínových přípravků, jeden pro severní a druhý pro jižní polokouli Země.

I když většina výskytů chřipky na severní polokouli vrcholí v lednu nebo v únoru, není tomu tak vždy. Například chřipková pandemie v létech 1918-19 dosáhla celosvětového vrcholu během konce jara a léta, tehdy ale hrály roli také oslabení a podvýživa lidí způsobená první světovou válkou.

Není zcela jasné, proč intenzita výskytu chřipky je sezónní a ne rovnoměrná během roku. Jedno možné vysvětlení je, že lidé jsou v zimě méně venku, jsou častěji v blízkém kontaktu, a to je příčinou nákazy. Další možné vysvětlení je, že chlad oslabuje imunitní systém.Také méně přírodních vitaminů a slunečního svitu může mít vliv na vzniku onemocnění.

Prevence

Proti chřipce lze být očkován, ale pro vysokou schopnost změny mutací viru jsou jednotlivé přípravky chřipkové vakcíny účinné jen asi jeden rok. Světová zdravotnická organizace koordinuje obsah vakcíny každý rok, aby obsahovala nejpravděpodobnější kmeny virů. Chřipková vakcína je obvykle doporučována každému z rizikové skupiny, kdo by mohl mít komplikace z chřipky.JINAK JE VHODNÉ NECHAT DĚTI OČKOVAT JIŽ OD 3 LET VĚKU(i když i před 3. Rokem je očkování možné, ale dítě většinou je v rodině ne v kolektivech, kde se snáze nakazí)

Léčení

Na přelomu 20. a 21. století byly uvedeny na trh léky, zabraňující množení chřipkových virů A a B v těle, odborně zvané inhibitory neuraminidázy. Účinné látky se jmenují oseltamivir - lék Tamiflu zanamivir - lék Relenza./U malých dětí výzkum není dostatečný a léčba těmito a obdobnými preparáty patří na specializovaná pracoviště infekčních klinik a JIP/

 

 

 

Prasečí chřipka

Prasečí chřipka 2009

██ státy s potvrzenými smrtelnými případy

██ státy s potvrzenou infekcí prasečí chřipky

██ státy s podezřením na infekci prasečí chřipky

V roce 2009 se objevil zmutovaný virus prasečí chřipky A/H1N1, který napadá člověka. Tento virus se šíří z prasat na člověka a byly zaznamenány i případy přenosu z člověka na člověka.[1] Onemocnění způsobované tímto virem začalo být označováno jako „prasečí chřipka“, „nová chřipka“[2] či „mexická chřipka“[2]).

Přenos z tepelně upraveného vepřového masa na člověka není možný.[1]

 

 

Vít: Prasečí chřipka by mohla dorazit do Česka do pěti týdnů

vydáno: 27.04.2009, 13:22 | aktualizace: 27.04.2009 19:23

Praha - Prasečí chřipka by podle odhadu hlavního hygienika ČR Michaela Víta mohla dorazit do Česka za čtyři až pět týdnů. Infekce se přenáší vzduchem, takže její přenos je velmi jednoduchý. Zmutovaný virus se přenáší z člověka na člověka, což u ptačí chřipky nebylo. Nebezpečný virus se podle nejnovějších informací objevil už na evropském kontinentu, první případy zaznamenalo Španělsko.

Mexiko hlásí 103 obětí nebezpečné nemoci. Zmutovaný virus A/H1N1 je mimořádně nakažlivý, vznikl smíšením virů prasečí, lidské a ptačí chřipky. Obzvláště jsou ohroženy děti a senioři, nemoc ale napadá i mladé lidi. Pokud se situace zkomplikuje, zasedne česká pandemická komise, řekl ČTK Vít.

Prasečí chřipka se nejčastěji přenáší kýchnutím nakažené osoby. Přenos potravou připravenou z vepřového masa nebyl prokázán, tepelná úprava masa každý chřipkový virus spolehlivě zničí.

Nemoc se projevuje bolestmi hlavy, svalů, suchým kašlem, rýmou, někdy také průjmem. Častou komplikací je těžký zápal plic. Vít doporučuje stejnou ochranu jako u běžné chřipky: nechodit na místa, kde se shromažďuje hodně lidí, mýt si ruce, dodržovat hygienická pravidla. Inkubační doba prasečí chřipky není známa, mohla by to být od jednoho do pěti dní.

Vakcína proti ptačí chřipce NEEXISTUJE. Na virus zabírají podle Centra pro kontrolu léčiv v americké Atlantě nová antivirotika - léky Tamiflu a Relenza. Česko má zásobu pro 20 procent populace, dva miliony dávek. Vít upozornil, že nemá smysl brát antivirové léky preventivně.

Viry chřipky jsou nebezpečné kvůli své extrémní schopnosti adaptace. Jednotlivé kmeny chřipky si mohou mezi sebou vyměňovat genetické informace, tím vzniká nebezpečná mutace. Virus španělské chřipky H1N1 z roku 1918 zabil 50 až 100 milionů lidí. Virus ptačí chřipky H5N1 z roku 1997 se sice v ojedinělých případech přenesl na člověka, nemohl však vyvolat pandemii, protože se nedokázal šířit mezi lidmi.

Prasečí chřipka se dosud vyskytovala u chovných prasat. Nákaza přenesená z prasat na lidi se výjimečně objevila. Zmutovaný virus však dokáže nemoc přenášet i mezi lidmi.

PTAČÍ CHŘIPKA:/H5N1/

 

Comments