Návyková rizika a kriminalita

autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Úvod

Trestná činnost a zneužívání návykových látek spolu úzce souvisejí. S jistou mírou zjednodušení lze hovořit o následujících kategoriích trestných činů:

1. Opatřovací trestná činnost. Jejím cílem je především opatřit si prostředky na návykové látky nebo hazard.

2. Násilné a jinak rizikové chování během intoxikace. To bývá často iracionální. Agrese je někdy směrována vůči osobám, které intoxikovaná osoba nezná, případně kterým by pachatel ve střízlivém stavu neublížil, např. dětem.

3. Nedbalostní trestná činnost pod vlivem psychoaktivních látek. Typickým příkladem je dopravní nehoda pod vlivem alkoholu nebo porušení základních pravidel bezpečnosti práce v zaměstnán při intoxikaci marihuanou.

4. Násilná trestná činnost vůči osobám intoxikovaným alkoholem nebo drogou. Lidé pod vlivem návykových látek bývají často neopatrní a agresi bezděčně vyprovokují. Navíc bývají pachateli považování za zranitelnější a předpokládá se u nich horší schopnost se bránit.

5. Jiná ekonomicky motivovaná trestná činnost osob, které netrpí návykovou nemocí. Typické případy zahrnují prodej alkoholu nebo umožňování hazardu osobám pod 18 let, výrobu a pašování drog, organizovanou kriminalitu atd.

Uvedené skupiny se překrývají. Např. jeden mladík intoxikovaný pervitinem a vloupal se do cizího obydlí. Tam ho spícího našli překvapení majitelé bytu. Mohlo se jednat o opatřovací trestnou činnost i o nesmyslné jednání pod vlivem drogy. Tak či onak byl později stíhán pro vloupání.


Skupiny návykových látek a trestná činnost


Tab. 1. Typická rizika některých návykových látek a hazardní hry a porušování zákona

Návykové riziko

Typická rizika ve vztahu k trestné činnosti

Alkohol

Výtržnictví, násilná trestná činnost včetně vražd, pašování, nedovolená výroba, prodej nebo podávání alkoholu nezletilým. Časté bývá ovlivnění alkoholem u obětí násilné i majetkové trestné činnosti.

Tabák

Daňové úniky, pašování, prodej tabákových výrobků osobám pod 18 let. Nedbalostní trestná činnost, kouření tabáku např. odvádí pozornost od řízení motorového vozidla nebo zvyšuje riziko požárů.

Konopí (hašiš, marihuana )

Opatřovací trestná činnost, prodávání a pašování drog. Nedbalostní trestné činy, např. dopravní nehody u řidičů ovlivněných konopím. Ekonomicky motivovaná kriminalita.

Tlumivé látky

Ilegální obchod s léky na lékařský předpis. Přidávání tlumivých léků do alkoholických nápojů a následné okrádání intoxikovaných. Kombinace benzodiazepinů a alkoholu působí obvykle tlumivě (rizika těžkých otrav), ale někdy paradoxně vyvolává agresi.

Opiáty (např. heroin)

Opatřovací trestná činnost včetně prodávání a pašování drog. Ekonomicky motivovaná kriminalita. Méně často agrese při odvykacích stavech.

Pervitin a kokain

Opatřovací trestná činnost, krádeže, loupeže atd. Agresivní nebo jinak nebezpečné jednání osob ovlivněných drogou. Násilná trestná činnost vůči osobám pod vlivem těchto drog je častá už proto, že se chovají neopatrně a někdy agresi vyprovokují. Ekonomicky motivovaná kriminalita, výroba, prodávání a pašování drog,.

Halucinogeny (LSD, MDMA atd.)

Opatřovací trestná činnost, nebezpečné a nesmyslné jednání v souvislosti s aplikací drogy. Prodávání a pašování drog, často dochází k zaměňování různých látek, např. pervitin se prodává jako MDMA. Ekonomicky motivovaná kriminalita.

Těkavé látky

Nebezpečné a nesmyslné jednání v souvislosti s aplikací drogy. Opatřovací trestná činnost (typicky krádeže doma).

Hazardní hry (hazardní automaty, sportovní sázky atd.)

Krádeže, zpronevěry, podvody, neplacení výživného, méně často násilná trestná činnost (např. loupeže). Násilná trestná činnost vůči zadluženým patologickým hráčům neschopným splácet dluhy. Častá bývá nezákonná hazardní hra osob ve věku pod 18 let a jiná ekonomicky motivovaná kriminalita včetně organizovaného zločinu.


Diagnostika a co s ní vyplývá

Může se jednat o prostou intoxikaci, třeba i nahodilou. Zde má zásadní význam včas odebrané toxikologické vyšetření. O druhu látky může také hodně napovědět klinický obraz. Jeho posouzení ale vyžaduje určitou zkušenost, protože intoxikace různými látkami mívá odlišný průběh. V  případě prosté intoxikace je podstatná náležitá pomoc při její léčbě. Následně by se měl stav posoudit a podle toho zvolit další postup.


Tab. 2. Prokazatelnost některých návykových látek běžným toxikologickým vyšetřením.

Látka

Prokazatelné po (dny)

Amfetaminy

1 - 2

Barbituráty dlouhodobě působící

10 - 14

Barbituráty krátkodobě působící

3 - 5

Diazepam

2 - 4

Kokain

0,2 - 0,5

Opiáty (morfin, kodein)

1 - 2

Konopí (THC)

2 - 8 (nechronické užívání)

14 - 42 (chronické užívání)


Škodlivé užívání: Při něm nastaly v důsledku zneužívání drogy škody na tělesném nebo duševním zdraví, ale závislost nelze prokázat. Zde obvykle postačuje krátká intervence.

Jestliže se jedná o závislost, bývá nejvhodnější systematická a dlouhodobá léčba. Definice závislosti viz Mezinárodní klasifikace nemocí. S velkou mírou zjednodušení lze říci, že pro závislosti je typické zhoršené sebeovládání ve vztahu k látce. To se projevuje zneužíváním při nevhodných příležitostech nebo ve větším množství, než závislá osoba zamýšlela.


Prevence kriminality související s psychoaktivními látkami dětí dospívajících


Opatřovací trestná činnost, násilné a jinak rizikové chování během intoxikace, nedbalostní trestná činnost

Důležité bývá snižování poptávky i dostupnosti. Všeobecná prevence zahrnuje např. interaktivní programy pracující s motivací a nácvikem dovedností ve školním prostředí a prevenci v rodině. Podstatná bývá také krátká intervence pro počínající problémy a léčba. Materiály popisující prevenci a krátkou intervenci ve školním prostředí i prevenci v rodině jsou zdarma ke stažení z adresy www.drnespor.eu. Na stejné adrese jsou volně svépomocné příručky pro lidi s návykovými nemocemi.

V souvislosti se snižování dostupnosti je vhodné zmínit pojem „cena spojená s opatřováním“. Ta zahrnuje finanční výdaje plus obtížnost a čas, nutný k získání látky – např. alkohol nezletilému prodají až na čtvrtý pokus, ne už na první. Čím vyšší cena spojená s opatřováním, tím lépe.


Násilná trestná činnost vůči intoxikovaných osobám alkoholem a ekonomicky motivovaná trestná činnost osob, které netrpí návykovou nemocí (např. prodej alkoholu a drog nezletilým)

Tvrdý a důsledný postih odpovídající společenské nebezpečnosti takového jednání. Vysoké pokuty, které odradí určitou část potenciálních ekonomicky motivovaných pachatelů.


Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

Psychiatrická léčebna Bohnice

Odd. léčby závislostí – muži

181 02 Praha 8


Comments