Otravy, intoxikace


Rodiče, pozor, chraňte své děti před otravou! Proto doporučuji pár rad:

1)Důležité je tyto nebezpečné látky mít dobře uložené, nejlépe v uzamčených prostorách, skříních, pod zámkem, aby dítě ani omylem se k těmto nebezpečným látkám nedostalo. V dnešní době, kdy v domácnostech jsou různé efektivní čistící prostředky= je třeba si uvědomit, že mohou být pro vaše děti nebezpečné, proto je třeba je vždy dobře schovávat a zabránit jejich zneužití, požítí dítětem.

2) Obdobně je třeba chránit dítě před léky, které užívá starší člen rodiny (dědeček, babička…) například na srdce, vysoký tlak krve,na deprese, proti nespavosti a podobně. Často tyto léky vypadají jako pamlsky, bonbony a mnohokrát se stalo, že byly požity dětmi s tragickými následky. Proto tyto léky třeba dobře uschovávat a ponechávat v mimo dosah dětí.

3) Neméně důležité je nezaměňovat obaly od potravin – např. plastové láhve od minerálky a plnit je benzínem, či jinými technickými jedovatými látkami.- následně hrozí požití jedu omylem – i u staršího dítěte , či školáka..

4)u léků které užívá vaše dítě , třeba dodržovat doporučené dávkování lékařem, či na příbalových letácích, léky podávat zásadně zodpovědnou, dospělou osobou, léky ukládat mimo dosah dítěte.

5)Otravu může způsobit i potravina( s prošlou dobou expirace, nekvalitně uložená, kontaminovaná, zkažená), většinou následky nebývají obrovské, ale znepříjemní tento incident život dítěti i rodičům

6) pozor na rostlinné a živočišné zdroje intoxikací,mohou způsobit lokální i celkové poškození organismu.(mám na mysli různé okrasné rostliny v bytě,pets – hady, pavouky…)

7) pozor při vycházkách do přírody, kdy třeba nejen chránit dítě před úrazem, ale i před otravou v lese (jedovaté houby, bobule – rulík zlomocný,…) ale i v parku, zahrádce, na koupališti…

8) NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PREVENCE = TEDY PŘEDCHÁZET OTRAVÁM

9) při podezření na otravu mobilem volat RZP 155, či 112.

Dále je uveden odbornější pohled na problematiku, přehled možných otrav, klinických projevů a látek pacifikujících otravu (antidotum). Toto spíše uvedeno pro zajímavost a odbornou veřejnost .


INTOXIKACE:


Jsou často se vyskytující (průměrně 5 – 10% výjezdů – nejvíce však alkohol)

Dělení:

a) endogenní - metabolický rozvrat

- selhání jater, ledvin, endokrinních žláz

b) exogenní - pevná látka

- tekutá látka

- plynná látka

- živočišná látka

- rostlinná látka

- toxiny

- chemická látka


Dle cesty vstupu:

a) alimentární (per os)

b) inhalační

c) perkutánní

d) parenterální


Klinika:

a) obecná - nespecifická

- poruchy vědomí (kvantitativní i kvalitativní)

- poruchy oběhu (bradykardie, tachykardie, hypotenze, hypertenze)

- poruchy dýchání (hypoventilace, hyperventilace, hypoxie, hypoxémie)

- poruchy vn. prostředí (acidóza, alkalóza, dehydratace)

- poruchy gastroenterologické (nauzea, zvracení, průjem, zácpa)


b) specifická

- změny barvy kůže

- bledá (součást anemického syndromu)

- suchá (dehydratace)

- vyšňová (CO)

- žlutá (ikterus)

- porušení celistvosti kůže

- vpichy (toxikománie)

- ranky (uštknutí, bodnutí)

- zornice

- mióza (opiáty, inhibitory acetylcholinesterázy)

- mydriáza (Atropin)

- dech (fetor ex ore)

- alkohol

- česnek (organofosfáty)

- mandle (kyanid)

- urea (selhávání ledvin, jaterní cirhóza)

- aceton (ketolátky – hyperglykemické koma)
-= POSTUP V PNP =-


1.

Aktivace záchranného řetězce – laická technická, zdravotnická

- vyproštění ze zamořeného prostředí

- dbát na vlastní bezpečí a chránit se před intoxikací (vyčkat odborné technické pomoci)

- intoxikace povinně hlásit!

- 90% intoxů = suicidální - 90% demonstrativní činy

- 10 % ostatní činy

- 10% intoxů = náhodné (průmyslové otravy), vraždy


2.

Postup ZZS

- diagnostika

- zajistit ZŽF (KPCR, podání antidot, eliminace látky, jedu)

- Dig.Dg.: bezvědomí – příčina extrakraniální exogenní

- stabilizace a monitorace (UPV, podpora oběhu - SM, infuzoterapie, normovenitlace, normoperfuze)

- anamnéza: předchorobí (suicidální pokusy, řezné rány)

užívané léky

hospitalizace na psychiatrii

abusus

- zajistit: prázdné obaly od léků

zvratky

zbytky jídel (houbovky)

- možná konzultace – Centrum otrav (Ústav toxikologie – Praha)

- transport do ZZ – interní příjem, u těžších stavů ARO


ELIMINACE JEDŮ

a) inhalační intox

- čerstvý vzduch, O2, UPV – CPAP

- u bezdeší – PEEP, 02 FiO2 1,0

- lokálně kortikoidy – megadávky i.v. bolus

- symptomatická léčba


b) perkutánní intox

- imobilizace končetiny

- elevace končetiny

- elastická bandáž – lymfatická drenáž

- neutralizace (poleptání)


c) alimentární intox

- vyvolat mechanicky zvracení (KI: novorozenci, děti, bezvědomí, doba delší než-li 4 hod. od intoxu, otravy způsobené rozpouštědly, Jarem, mýdlem, kyselinami, louhy)

- látku naředit – 500 ml teplé vody = 100 ml vlažné vody a NaCl na EX

- podat emetika (Apomorfin)

- po zvracení (Carbosorb 50g/100 ml pro adultis, 1g/Kg dávka pro děti)

- nikdy nepodávat mléko!

- u bezvědomce = žaludeční laváž

- zajistit DC (ETI)

- NG sondáž (poslech epigastria + fouknout vzduch)

- laváž FR 100 – 200 ml = odsátí = opakovat proces (hlídat objemy = co jde tam, musí ven)

- klysma – výplach tl. střeva

- teplá voda + projímadlo (Lafinol – tuk, Salinické – sůl)

- dávat opakovaně (po 24hod, po 48hod)

- u látek s enterohepatálním oběhem (houby, saliciláty, neuroleptika)

- ty procházejí játry, střevem a zpět do oběhu (proto klysma opakované)

- u látek vylučované ledvinami

- Forsírovaná diuréza – Furosemid (diuretikum Henleyho kličky) nebo Manitol (osmotické diuretiku) =doplňovat zároveň H2O a minerály!

- u renálního selhání = hemodialýza

- u látek hepatotoxických =hemoperfúze přes semipermeabilní membránu dle koncentračního spádu - u látek CO, kyanidy = výměnná transfuze

- u látek vázající se na plasmu = Plasmaferéza (omytí krvinek a náhrada plasmy)


-= ANTIDOTA =-

principy:

- reakce protilátky X antigenu

- reakce chemické látky = vzniká neškodná

- reakce urychlení eliminace


Anexate (Flumazenil)


- specifické antidotum benzodiazepinů (Apaurin, Rivotril)

- 0,5 mg/5 ml

- podává se frakciovaně nebo v infuzi

- má krátký poločas rozpadu


Atropin

- PSL

- 0,5 mg/1 ml

- u otrav organofosfáty (pesticidy, insekticidy), beta-blokátory (Methypranolol - Trimepranol, Pindolol - Visken, Methyprolol - Betalock, Betoxolol – Locren)


Acetylcistein (Broncholysin)

- mukolytikum expektorans

- u otrav Paralenem (Paracetamol) – neopioidní analgetikum


Beta-blokátory

- u otrav Atropinem


Carbosorb

- střevní adsorbens - universální

- Adsorpční uhlí pohlcuje svůj povrch plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. V organismu se nevstřebává. Po užití ústy chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky složek potravy a před průjmy

- 50mg/100 ml

- KI: Přípravek se nepodává dětem do 3 let


Celaskon

- vitamin C

- u otrav houbami, methanolem


Calcium

- u otrav methanolem, u hyperkalémie


Digitalis antidot

- specifické antidotum u otrav náprstníkem (Digitalis purpurea)


Dexamethazon

- u inhalačních otrav


Etanol (Líh)

- antidotum Metanolu, Etylén glykol (Fridex)


G40%, glukagon

u otrav (nehod) inzulinem, perorálními antidiabetiky


Cheláty

- antidota u otrav těžkými kovy


Intrenon (Naloxone)

- antidotum opiátů

- 0,4 mg/kg, rychle metabolizuje, pacient musí být před podáním řádně proventilován!


Kanavit (vitamin K)

- u otrav Warfarinem


Metylénová modř

- u otrav anilínovými barvivy, nitráty


Natrium nitrosum, Thiosulfát, Nitramil, 4DMAP

- u otrav kyanidy


O2

- u otrav dráždivými plyny, CO, CO2


Parafínový olej

- u otrav org. rozpouštědly (benzin)


Séra:

Serum Antiviperium – proti Zmiji obecné (Vipera berus)

Serum Antibotulinum – proti botulotoxinu

Serum TEGA – pasivní imunizace tetanickým antiglobulinem

Serum Antirabies – proti vzteklině

Serum Antigangrenosum


-= INTOXIKACE FARMAKY =-


tvoří 80% otrav

u 50% + komplikace s alkoholem

obecně postup dle PNP


a) Barbituráty

- Fenobarbitat, Histex

- navozují spánek, útlum ZŽF

- dají se dobře eliminovat hemodialýzou, hemoperfuzí


b) Nebarbituráty

- Ketamin (nebarbiturátové celkové anestetikum)


- mají podobný účinek

- špatně se dialyzují, hemoperf.


c) Benzodiazepiny

- Rohypnol, Apaurin, Rivotril

- navozují útlum, mají myorelaxační účinek

TH: hemodialýza, hemoperfúze

- Antidotum: Anexate (Flumazenil)

- smrtelná dávka: 2 g


d) Neuroleptika

- Plegomasin, Tizercin, Haloperidol, Droperidol

- mají enterohepatální oběh

TH: symptomatická, klysma

- smrtelná dávka: 2 g


e) Antidepresiva (blokátory monoaminooxidázy)

- ohrožují kardiovaskulární systém = komorové tachykardie, bradykardie, fibrilace = nutno monitorovat!

- nedají se dialyzovat, hemoperf.

- mají enterohepatální oběh

TH: klysma


f) Saliciláty (ASA)

- Aspirin

- jsou hepatotoxické, dělají tkáňovou acidózu, krvácení (antiagregans)

TH: klysma, NaHCO3, hemodialýza, hemoperfuze

- smrtelná dávka: 20 g (40 tab. Aspirinu)


g) Paracetamolum

- Paralen

- je hepatotoxický

TH: eliminace – výplach, klysma

- antidotum: Broncholysin (Acetylcistein) – mukolytikum expektorans

- smrtelná dávka: 15 g (30 tab. Paralenu)


h) Opiáty, Heroin

- útlum dechového centra, mióza

TH: UPV = řádná ventilace = antidotum

- antidotum: Naloxone (Intrenor)


ch) Atropin

- tachykardie

TH: Beta-Blokátor, výplach, klysma, hemodialýza


i) Beta-Blokátory

- bradykardie, bronchokonstrikce

TH: antidotum – SM (Atropin, Adrenalin)


j) Digoxin

- působí arytmie, žluté vidění

TH: Digitalis antidot


k) Inzulin, perorální antidiabetika

- obraz hypoglykemického komatu

- křeče, agresivita, amence

TH: antidotum – G40%, glukagon


l) Fibrinolytika

- antidotum – Fibrinogen


-= OTRAVY =-


Otrava alkoholem (ethanol, ethylalkohol)

udává v % alkoholu (pivo 5%, víno 12%, vodka 40%, absint 80%)

v 1 litru piva = 50 mg alkoholu (5%)

v 1 litru vodky = 400 mg alkoholu (40%)

smrtelná dávka 400 – 800 mg (na ex)

hladina alkoholu v krvi () = g (alkoholu) : kg (živá váha) x 0,7 = promile

za hodinu odbourá tělo 0,1 (tj. 10g/hod)

- do 1 – euforie

- do 2 – hypnotikum (agresivita)

- do 3 – narkotikum

- do 4 – asfyktický účinek (edém mozku, acydóza)

TH: symptomatická

G5% + inzulin

vitamíny

výplach žaludku + Carbosorb


Otrava Methanolem

vzniká při nedokonalé destilaci (Methyl alkohol)

v těle se odbourává na formaldehyd, kyselinu mravenčí (toxické látky)

smrtelná dávka: 30 ml

TH: čistý líh (99% ethanol) v infuzi na hladinu 1/24hod.

NaHCO3, dialýza


Otrava Ethylénglykolem (Fridex)

dehydrogenázou odbouráván na oxaláty

TH: antidotum – ethanol na hladinu 1/24hod

symptomaticky


Otrava organofosfáty

- estery kyseliny fosforečné (zápach po česneku!)

- bojové chemické látky (Sarin, Iperit, Soman) – nervově paralytické jedy

- pesticidy, insekticidy (Fosfocion, Aracion)

vstřebávají se i kůží, sliznicí, dechem, perorálně

Klinika: 1)působí jako acetylcholin (blokuje acetylcholinesterázu)

křeče, svalové ochrnutí (myorelaxace)

hrozí udušení z obrny bránice

2)působí chorinergicky (muskarínové účinky)

myóza, bradykardie, hypotenze, salivace, průjem, bronchokonstrikce

3)působí nikotinovým účinkem

vazokonstrikce, tachykardie

TH: Atropin – Mega dávky 10 mg!! – až do otravy Atropinem

symptomaticky (antiedémová léčba, UPV, atd.)


Herbicidy

- ničitelé plevele

- Dramoxan

hepatotoxický

TH: antidotum: hlína (Křemičitan hlinikodraselný)


Rozpouštědla

- aromatické uhlovodíky

- benzin, toluen, nafta, kerosin, atd.

inhalační účinek narkotický

perorálně účinek hepatotoxický, působí renální selhání

TH: parafínový olej (Lafinol) – váže na sebe uhlovodíky a odchází stolicí

vyvolávat zvracení je kontraindikováno!


Pěnivé roztoky (saponáty)

- Jar, mýdlo, atd.

vyvolávat zvracení a podávat tekutiny je kontraindikováno!

TH: symptomaticky

laváž žaludku, odsátí obsahu


Kyanovodík

- kyanid, ciankály (rozpouštědla zlata, galvanizace)

zápach po mandlích (100ks mandlí stačí na otravu!)

účinek cytotoxický (blokuje vstup O2 do buněk = acydóza)

tvoří methemoglobin (není schopný vázat O2, ale váže kyanovodíky)

TH: antidotum – Natrium nitrosum, Amilnitrit1

výplach, odsátí

symptomaticky


Anilínová barviva

- razítková modř, atd.

tvoří methemoglobin (tkáňová hypoxie a acydóza)

Klinika: modrá kůže, sliznice, nehty!

TH: metylénová modř (vytěsňuje methemoglobin)

vitamin C

O2


Dráždivé plyny

- syrovodík (jímky, latriny), čpavek (zimní stadiony), chlor (chemičky), fosgen (bojový plyn) – vzniká při spalování PVC (PET-lahve)

Klinika: dušnost, nekardiální plicní edém

TH: bronchodilatancia, kortikoidy

O2 + CPAP


CO – oxid uhelnatý


tvoří karboxihemoglobin (CO se vážě na Hb 200 x snáž – má větší afinitu)

  • 20% saturace – hypnotikum

  • 40% saturace – bezvědomí, hypoxie

  • 60% saturace – smrt! Anoxie mozková, KPCR nereagující

je lehčí než-li vzduch (stoupá tudíž vzhůru)

vzniká při nedostatečném spalování

je součástí svítiplynu

Klinika: višňová barva kůže a sliznic

PP: lehnout k zemi!

TH: hyperbarox

výměnná transfuze krve

UPV + PEEP, Antiedémová léčba


CO2 – oxid uhličitý

tvoří karbaminohemoglobin (CO2Hb)

vzniká při kvašení

dělá globální respirační insuficienci (zvýšený PaCO2 nad 9kPa)

TH: UPV + O2

hyperventilace


Těžké kovy

- Hg, As, Pb, Fe, aj.

většinou náhodné intoxikace

poškozují hematopoézu, působí hepatorenální selhání

TH: antidotum Cheláty (váží těžké kovy a vylučují je)

antidotum Fe – Desferal, Devenan


Klobásový jed – Botulotoxin

  1. plechovky s masem, atd.

var nad 100°C jej ničí!

účinek nervověparalytický

stačí malé množství (lžička) = křeče, gastrointestinální potíže

TH: antidotum – antibotulinové sérum

výplach, klysma, Carbosorb


Louhy a kyseliny

vyvolávat zvracení je kontraindikováno!

louhy = kolikvační nekrózy (hluboké, sýrovité)

kyseliny = koagulační nekrózy (povrchové poleptání)

TH: kortikoidy (nosogastrická sonda)


Houby

a) otrava nepravá

- příznaky intoxikace u jedlé houby (špatně skladované, připravené, zpracované)

- alergie (zvracení, průjem, atd.)

b) otrava pravá

- houby toxické (nejedlé)

1) Gastroenterotické

Hřib satan Holubinka

zvracení, křeče žaludku, dehydratace, průjem

2) Neurotoxické

a) Mikoatropinové (účinek Atropinu)

- Muchomůrka červená (Amanita muscaria)

- srdeční selhání, halucinace, tachykardie

TH: výplach, klysma, antidotum Beta-Blokátor

b) Muskarinové

- Muchomůrka tigrovaná (Amanita pantherina)

- účinek PSM (jako organofosfát)

- bronchokonstrikce, průjem, bradykardie

TH: antidotum Atropin

3) Hepatotoxické

- Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)

velmi toxická = jedna houba = smrt až 3 lidí

příznaky jsou prvních 12hodin skryté!

poškozuje játra a ledviny!

TH: opakovaná klysmata

antidotum: G penicilin (mega dávky až 1 000 000 J/Kg!!!)

hepatoprotektiva

kortikoidy (megadávky)

dialýza


4) Halucinogenní

- Lysohlávky (Psylocibe)

Jed = Psilocibin (smrtelná dávka 17 g)

15 ks = halucinace

v jakémkoliv stavu je její účinek stejný (vařená, sušená, atd.)

její účinek potencuje mariuhana!


Rostliny

Konvalinka (Convallaria majalis)

kardioglykosid (Digitoxin)


Rulík zlomocný (Atropa bella-donna)

obsahuje atropin a hyoscyamin

Klinika: vyvolává uklidnění, ospalost, až narkózu, mydriáza, halucinace, po excitaci přichází ochablost, hypoventilace

Smrtelná dávka: 10 – 12 bobulí (většinou jako záměna u dětí = zde 3 – 4 bobule!)


Durman obecný (Datura stramonium)

obsahuje daturamin, atropin, nikotin

Klinika: podobná jako u rulíku (intoxikace atropinem)


Bez černý (Sambucus nigra)

Kůra a listy jsou jedovaté

Obsahuje – glykosidy (sambucinigrin)

Klinika: silné zvracení, průjmem, nechutenství, slabost (hrozí dehydratace a rozvrat vnitřního prostředí!)


Bolševník obecný (Heracleum sphondylium)

obsahuje furanokumariny

nejvíce jedovaté jsou nezralé plody!

po doteku, zejména na světle, vyvolává kožní projevy – otoky, vyrážky, puchýře až záněty!


Difenbachie skvrnitá (Dieffenbachia maculata)

obsahuje krystaly šťavelanu vápenatého, jenž dráždí pokožku, oči i sliznice(v očích působí dočasnou slepotu)

po požití rostliny se objevuje slinění, zvracení, křeče, záněty a otoky zejména v ústech, v krku a na rtech

může působit i respirační potíže (otok hrtanu)


-= CHRONICKÉ OTRAVY - PRŮMYSLOVÉ =-

v PNP moc nejsou = nejsou tolik akutní

Abusus (nadužívání léků, toxikománie)

chronické užívání léků a látek, které mění psychiku i fyz. stav uživatele

- psychická závislost

- fyzická závislost (zapojuje se do metabolických procesů)

a) akutní obluzení – ovlivnění vědomí, bolesti

b) akutní intoxikace – otrava!

c) abstinenční příznaky – vegetativní (tělo se dožaduje drogy – zvracení, salivace, tachykardie, atd.)

d) chronický abusus – malnutrice, kachexie, časté infekty


1) Neopioidní analgetika, sedativa, hypnotika

alkohol – abstinent

- příležitostný konzument

- pravidelný konzument

- alkoholik

chronicky působí: alkoholová demence (vymýšlení = „Korsakovsky syndrom“)

tremor (Flaping tremor)

jaterní cirhóza (zvýšené riziko karcinomu jater)

TH: antabus


Opiáty (nezralé makové hlavice)

- opiáty morfinového typu

deriváty:

HEROIN

- 1g/1000Kč (dávka cca. 100 – 200 mg)

- vaří se na lžičce s citrónkou

BROUWN

- 80 x silnější!

klinika: miosa, hypotenze, bradykardie, opocení, křeče

TH: UPV, antidotum Intrenor (Naloxon)

Odvykání: Psychiatrie (Metanon – perorální derivát morfinu)


Psychostimulancia

Kofein, Thein

- snižují potřebu spánku, dělají tachykardii

100 mg/šálek kávy (smrtelná dávka 10g)

Nikotin

- dělá tachykardii, vasokonstrikci

Efedrin

- účinek SM

Fermetrazin, Dextermetazin

- Amfetaminy, Memtamfetaminy (Pervitin)

Kokain

- afrodisiakum

- nejčastěji se podává intranasálně (šňupání)

- dělá vasodilataci, stimulaci

Derivát Crack


Halucinogeny

- Muchomůrka červená, muškátový oříšek, lysohlávky, Ketamin, aj.

PCP – andělský prášek (po vysazení působí psychotické ataky „Flash-back“)

LSD, Toluen, THC

Heroinový plicní edém – obraz ARDS

Kokainový šok – obraz anafylaktického šokuComments