Výběrové řízení na rezidenční místo PLDD 2015

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Dále průběh VŘ se bude řídit zákonem č. 95/2004 Sb.


Vyhlašovatel a školitel:

    MUDr. Luděk VINCENT

    Praktický lékař pro děti a dorost

    Mlýnská 367

    683 23 Ivanovice na HanéPočet rezidenčních míst: 1 (jedno)

Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost

Příjem přihlášek: do 31. 8. 2015

 

Adresa pro přijímání přihlášek:       MUDr. Luděk Vincent

       Praktický lékař pro děti a dorost

       Mlýnská 367

       683 23 Ivanovice na Hané

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení: (viz vyhláška  186/2009 Sb. §4 (1), (2),a),b),c), d), e),f),g).:


 

1/ Přihláška k výběrovému řízení

2/Osobní dotazník + fotografie (pasový formát)

3/ Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání - ne starší než 3. měsíce

4/Výpis z Rejstříku trestů - ne starší než 3. měsíce

5/Potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru PLDD

6/Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti,(DIPLOM LF)  případně doklad o absolvování pediatrického kmene 

7) C. V. (+ kontakt na uchazeče, telefon, mobil, e-mail)

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:


1) Kreativita

2) Flexibilita , samostatnost...

3) Dobré komunikační schopnosti, trpělivost, pěkný přístup k dětem a rodičům

4) ŘP sk. B

5) Lékařské, vědecké myšlení dle pravidel EBM

6) Ochota vzdělávat se 

7) Jazyková vybavenost

 

Způsob hodnocení výběrovou komisí:

(1-10 bodů = 10 je nejlepší):1) Posouzení doložených dokladů 

2) Osobní pohovor 

3) Případné konstruktivní otázky členů komise

 

POZOR:

K OSOBNÍM POHOVORŮM BUDOU PŘIHLÁŠENÍ VYZVÁNI ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM ČI MOBILEM

 

Případné dotazy:

Kontakt na školitele: dr.vincent@tiscali.cz        Tel: 517 363 394
 

Comments