Horská nemoc


Vysoká výška 1500 -- 3500 m.n.m

Velmi vysoká výška 3500 -- 5500 m.n.m

 Extrémní výška nad 5500 m.n.m.

 Obecně se nezabýváme výškami menšími než 2500 m, neboť výšková nemoc (akutní horská nemoc) se níže vyskytuje jen zřídka.

 

*_Aklimatizace _*- proces, kterým se tělo přizpůsobuje nižšímu obsahu kyslíku ve vysoké nadmořské výšce. Je to pomalý proces, který trvá celé dny.

 

Normální změny, které se vyskytují u každé osoby při výstupu do větších

výšek:

 rychlé a prohloubené dýchání

 Pocit nedostatku kyslíku při námaze

 Zvýšené močení

 Změna rytmu dýchání během noci

 Časté noční probouzení

 Zvláštní sny

 

*_Akutní výšková nemoc_* - Když aklimatizace výrazně zaostává za výstupem, objevují se různé symptomy. Akutní výšková nemoc (AMS, AHN) je důsledkem nepřizpůsobení organismu hypoxickému prostředí v dané výšce.

Projevuje se bolestí hlavy spojenou s jedním nebo více symptomy uvedenými níže při vzestupu nad 2500 m.

 - nechutenství, zvracení nebo pocit na zvracení

 - slabost, nevolnost

 - závratě

 - potíže se spaním

 *_ _*

 

*_Vysokohorský otok mozku(VOM, HACE)_* - otok mozku a porucha jeho funkcí. VOM může postupovat velmi rychle a již během několika hodin může být smrtelný

 Osoby postižené tímto onemocněním jsou často zmatené a nepoznají, že jsou nemocné. Základním příznakem VOM je *porucha myšlení*. Může se objevit zmatenost, změny chování či letargie. Nejjednodušeji se však zřejmě pozná charakteristická *ztráta koordinace. *Jedná se o vrávoravou chůzi, charakteristickou pro velmi opilého člověka. Pro zjištění abnormálního způsobu chůze přimějte nemocnou osobu jít podél rovné čáry.

Buďte fair: test proveďte na rovném povrchu, osobě sejměte ruksak a těžké boty. Na zemi naznačte rovnou čáru nebo za ni považujte prasklinu v podlaze čajovny. Osobu požádejte, aby šla podél této čáry a kladla nohu bezprostředně před druhou -- tak aby pata nohy vpředu byla těsně před špičkou nohy druhé. Test si vyzkoušejte sami. Měli byste být schopni jít bez obtíží. Pokud má zkoumaná osoba problémy držet se čáry (jako by kráčela po visutém laně), neudrží se na ni nebo padá, zkouškou neprojde -- předpokládáme, že má VOM.

 

Vysokohorský otok plic (VOP, HAPE)_*

Další vážnou formou výškové choroby je vysokohorský (výškový) plicní otok (VOP), neboli /tekutina v plicích/ (přesněji v plicních sklípcích).

Často se vyskytuje jako součást AHN, ale onemocnění spolu zřejmě nesouvisejí a*_ _*klasické příznaky AHN nemusí být přítomny.

 

Příznaky VOP jsou z následující:

 -extrémní únava

 - osoba nemůže v klidu popadnout dech

 - kašel, s možností výskytu zpěněného nebo růžového sputa

 - bublavé nebo chrčivé dýchání

 - sevření, tlak či "zahlcení" v prsou

 - modré či šedé rty nebo nehty

 

*LÉČENÍ AKUTNÍ HORSKÉ NEMOCI*

 oficiální doporučení* *UIAA MEDICAL COMMISSION

 * **Lehká AHN* (mírná bolest hlavy, únava, nechutenství, zvedání žaludku, nespavost a tak dále.):

 1. Volný den bez výstupu, relaxace

 2. Acetazolamid 2 x 250 mg

 3. analgetika (paracetamol, ibuprofen, ...)

 

*Těžká AHN / VOM,HACE* (výškový otok mozku) (těžší bolest hlavy nereagující na běžná analgetika - viz výše, zvracení, závrať, ataxia):

 1. Sestup, evakuace

 2. Kyslík

 3. Dexamethason 8 mg, následně 4 mg každých 6 hodin

 4. Acetazolamid 2 x 250 mg

 5. Přetlakový vak <http://www.horska-medicina.cz/vak.htm>

 

*Těžká AHN / VOP,HAPE* (zkrácenost dechu, poslechově na plicích chrupky až bublání, cyanóza, tachypnoe a tak dále.):

 1. Sestup, evakuace

 2. Kyslík

 3. Nifedipin 10 mg, následně Nifedipin RET 20 mg každých 6 hodin

 4. Přetlakový vak <http://www.horska-medicina.cz/vak.htm>

 5. PEEP-Ventil, VPPB, PLB

 

*Krizová situace* s oběma symptomy VOP i VOM

1. Sestup, evakuace, kyslík

2. 2. Dexamethasone plus Nifedipine viz výše plus Acetazolamide 500 mg

3. Přetlakový vak <http://www.horska-medicina.cz/vak.htm>

 

*_Doporučení a "Zlatá pravidla"_*

 *Jak se vyhnout AHN?

Základním předpokladem je rozumné tempo výstupu, které tělu dá čas na aklimatizaci. Různí lidé se aklimatizují různě rychle, pročež nelze vyvozovat žádné absolutní závěry, ale následující obecná doporučení většinu osob před AHN ochrání:

 *Ve výškách nad 3000 m je vhodné spát každou noc maximálně o 300 m výše a každých 1000 m strávit v dané nadmořské výšce ještě druhou noc.*

 *Dalším důležitým faktorem je zabránit dehydrataci a ve výškách nad 3000 m pít denně

2--3 litry tekutin.*

 * *Co dělat, pokud máte AHN?

 Tisíckrát zdůrazňujeme: *NEVYSTUPUJTE VÝŠE!* Porušení tohoto pravidla již způsobilo hodně smutku.

 Váš stav se zhorší a můžete zemřít. To je velmi důležité -- i denní pochod výše představuje velké riziko. V každém z mnoha případů výškového otoku mozku (VOM), které jsem léčil, bylo toto pravidlo porušeno.

Zůstaňte ve stejné výšce, dokud symptomy zcela nezmizí. Když se tak stane, jste aklimatizovaní a můžete pokračovat ve výstupu. Vždy je vhodné sestoupit, rychleji se vám udělá lépe.

 *_Zlatá pravidla_*

 *Základní zlaté pravidlo

Dostat výškovou nemoc je v pořádku. Není v pořádku na ni zemřít.*

 *I. Zlaté pravidlo

Každé onemocnění ve větší výšce se považuje za výškovou nemoc, dokud se neprokáže něco jiného.*

 *II. Zlaté pravidlo

S příznaky AHN nikdy nepokračujte ve výstupu.*

 *III. Zlaté pravidlo

Pokud se vám dělá hůře, okamžitě sestupte.*

 *IV. Zlaté pravidlo

Nikdy nenechávejte osobu s AHN o samotě.*

 

 

*_Sněžná slepota -- keratitis solaris. _*

 *Příznaky a první pomoc (léčení). _*

 1. Jaké jsou příznaky sněžné slepoty?

 Po *4 až 8 hodinách *od začátku expozice nechráněné (nebo nedokonale

chráněné) oční rohovky ultrafialovému záření (přesněji* UV-B *záření vlnové délky 280-320 nm, na jaře postačí například čtyřhodinová túra po ledovci bez brýlí, při sváření kovů daleko kratší doba), často charakteristicky zdánlivě bez souvislosti se slunečním zářením v nočních hodinách, se dostaví zpočátku *pocit cizího tělesa v očích* rychle přecházející do velmi *bolestivého křečového stahu očních víček s výrazným zarudnutím a slzením*. Bolest a křeč se zhoršuje při každém sebemenším pohybu víček a dopadu světla (ochranný mechanismus před dalším účinkem záření a mechanickým drážděním poškozené rohovky). Bolest je tak intenzívní, že může způsobit psychické příznaky a znemožňuje otevřít oči (odtud označení "slepota").

 Již po 6 -- 8 hodinách se obnovují buňky povrchu rohovky a poškození odezní zpravidla do 24 až 48 hodin, a to zcela bez následků. Po těžkém poškození rohovky však světloplachost a bolesti hlavy mohou přetrvávat týdny až měsíce.

 2. První pomoc v terénu - laická ? (lékař není se skupinou), mají základní lékárničku

 Principem první pomoci (a léčení) solární keratitidy ("sněžné slepoty")

je* přerušení bludného kruhu bolesti* (jakákoli snaha rozevřít víčka zvětšuje bolest a dráždí rohovku, čímž zvětšuje dráždění rohovky, a tím i bolest), podpora regenerace rohovky a zábrana sekundární infekci.

Podávají se léky proti bolesti -- tzv. nesteroidní antirevmatika (například Ibalgin--Ibuprofen) i silnější *analgetika*, a to v dostatečné účinné dávce. Krátkodobě účinkují studené obklady či koupele obličeje v chladné vodě. Okamžitého odstranění bolesti lze dosáhnout vkápnutím znecitlivujících kapek (Benoxi kapky, Benoxinat AT, Novain AT, stačí jedna kapka do oka) -- zcela na místě je toto opatření (pro bolestivost je rozevření víček možné jen násilím, postižený musí ležet), je-li nutný samostatný sestup vlastními silami, ale měl by je aplikovat jen lékař nebo záchranář. . Okamžitá úleva by mohla vést k nekontrolovanému použití s úmyslem pokračovat v túře. Po znecitlivění, které trvá 10 -- 15 minut, lze aplikovat oční mast s antibiotikem (Ophthalmo-Framykoin, Ophthalmo-Chloramphenicol, Gentamicin, Refobacin) a látkami podporujícími obnovu rohovky (Solcoseryl gel). Na 8 -- 10 hodin je třeba krýt oči obvazem. Aplikaci anestetika lze v případě nutnosti ještě jednou opakovat, častější použití by již vedlo ke zhoršení poškození rohovky. Masti s kortikoidy jsou zcela zakázány, neboť narušují hojení a zvyšují náchylnost k infekci.

 Otevřená balení mastí, gelů a kapek jsou použitelná nejvýše jeden měsíc.

Do lékárniček se hodí jednorázová balení zatavená v umělohmotných ampulích, která mají trvanlivost 3 roky.

 

*Nejlepším léčením je zcela jistě profylaxe, to jest používání brýlí se 100% nepropustností pro ultrafialové záření B, chránící očí ze všech stran.*

 

Comments