Imunizační schéma novorozenců HBsAg pozitivních matek

Imunizační schéma novorozenců HBsAg pozitivních matek* :  0-12 hod. (24hod) Imunoglobulin proti hepatitidě B (HBIg) např. neoHepatect, 50-100 IU pomalu i.v.

 

0-24 hod. 1. dávka vakcíny proti HBV

 

např. Engerix B, 10 mcg

 

(0,5 ml) i.m. do vnější strany stehna

 

6 týdnů 1. dávka hexavakcíny

 

např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m. do vnější strany stehna

 

nejdříve za měsíc 2. dávka hexavakcíny

 

např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m. do vnější strany stehna

 

nejdříve za měsíc 3. dávka hexavakcíny

 

(nejpozději do l roku) např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m. do vnější strany stehna

 

7-12 měsíců Mantoux 2 TU i.d. BCG vakcinace 0,05 ml i.d. při negativním tuberkulinovém testu

 

nejdříve za 6 měsíců 4. dávka hexavakcíny

 

(před dovršením 18. měsíce) např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m.

 

Za včasnou aplikaci pasivní a aktivní imunizace odpovídá lékař pověřený péčí o novorozence. Objednání HBIg zajistí v příslušné lékárně. Pokud nemá novorozenecké oddělení záruku ve včasném dodání HBIg, objedná příslušný neonatolog na základě předcházejícího anamnestického vyšetření matky rezervní balení přímo na oddělení. Vakcínu mu na základě objednání dodá příslušné odd. epidemiologie hygienické stanice. Tomuto oddělení zašle vždy hlášení o očkování novorozence proti VHB, které bude dokladem o spotřebě vakcíny.

 

U dětí s nepříznivým zdravotním stavem po narození lze aktivní imunizaci odložit do 7. dne života, v každém případě však ještě v rámci nemocničního pobytu.

 

Při kontraindikacích aktivní imunizace, při raritním riziku tbc u novorozence či při chybném podání BCG vakcíny novorozenci i po předchozím podání vakcíny proti hepatitidě B opakuje se podání HBIg ve stejné dávce a stejným způsobem i v 6. a 13. týdnu života. Ve 13. týdnu života je dítěti podána současně první dávka hexavalentní vakcíny a další očkování u něj probíhá podle běžného vakcinačního kalendáře. Tuto pasivní a aktivní imunizaci provede obvodní dětský lékař.

 

Podání HBIg a vakcíny zaznamená ošetřující lékař do očkovacího průkazu dítěte a také do zdravotní dokumentace dítěte předávané příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.

 

V perinatálním období se u dětí nevyšetřuje HBsAg v pupečníkové ani v žilní krvi. Toto vyšetření je zatíženo značnou falešnou pozitivitou výsledku, což by mohlo při chybné interpretaci vést k chybnému ukončení vakcinace.

 

Comments