Klíšťová encefalitida

http://www.baxter.cz/vase_zdravi/klistova_encefalitida/encefalitida_prevence.html

Klíšťata jsou světově rozšíření parazité sající krev. Proslulost získala jako přenašeči onemocnění. Je-li klíště infikováno viry či bakteriemi, může se z celkem nevinného přisátí klíštěte vyvinout pro člověka nebezpečná situace. V České republice se jedná především o dvě známá onemocnění přenášená klíšťaty: boreliózu způsobenou baktériemi a virovou meningoencefalititu (klíšťovou encefalitidu, KE). Proti klíšťové encefalititě vyvinula společnost IMMUNO (dnes divize BioScience společnosti Baxter) očkovací látku, která se používá více než 30 let.

Virus přezimuje jak v klíšťatech tak i v hostitelských zvířatech. Jednou nakažené klíště zůstane po celý svůj život nositelem viru přičemž se virus v organismu klíštěte během jeho vývoje ještě pomnoží a rozšíří se téměř do všech orgánů. Virus mohou přenést všechna vývojová stádia klíštěte obecného. Samičky klíšťat infikují většinou pouze jednoho hostitele (zvíře nebo člověka). Samečci klíšťat sají často a mohou přitom virus přenést na více jedinců. Po přisátí se slinami klíštěte dostane do hostitele virus. Protože sání klíštěte často není vůbec zpozorováno, stává se, že si osoby, které onemocní klíšťovou encefalitidou na přisátí klíštěte nemohou vzpomenout. Další možná cesta přenosu viru je požitím nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků.

 

Přenos virů klíšťové encefalitidy ve vývojovém cyklu klíštět

 

 

Hlavní stránka > Vaše zdraví > Klíštová encefalitida


Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

Virus klíšťové encefalitidy

 

 

Larva

Nymfa

Sameček

Cca. 0,5 mm

cca. 1,5 mm

2,5 - 3,5 mm

 

Samička

 

Hladová 3,5 - 4,5 mm

plně nasátá cca. 10 mm

 

vývojová stadia klíštěte

 

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

 

Jak správně odstraňovat klíšťata?

 

 

Hlavní stránka > Vaše zdraví > Klíštová encefalitida

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

Zatímco virus klíšťové encefalitidy je ve slinných žlázách klíšťat, borelie se nachází ve středním střevě. To má za následek, že virus klíšťové encefalitidy je sáním okamžitě přenesen.Borelie se dostanou do hostitele až později během sání. Pro prevenci boreliózy je tedy důležité odstranit klíště co možná nejrychleji. Téměř každý zná jiný "tajný tip" na odstranění klíšťat - od vypálení klíštěte až po nakapání oleje. Ale takové postupy způsobují více škod než užitku. Může se stát, že klíště teprve ve svém "smrtelném boji" předává zárodky borelií do rány. Měli bychom tedy klíště velmi opatrně odstranit jemnou pinzetou nebo skalpelem. Klíště uchopíme pevně za hlavičku a opatrně vytáhneme. Kdo si není jistý, že umí správně odstranit klíště, měl by vyhledat lékaře.

odstranění klíštěte

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

 

 

 

Šest nejčastějších omylů o klíšťatech

1. Klíšťata nepadají ze stromů -                                 Klíšťata nepadají ze stromů. Jsou v trávě, a v křovinách.

2. Především myslivci a lesní dělníci jsou ohroženi      Ohroženi jsou všichni lidé, nejenom myslivci a lesní dělníci 

3. Onemocnění se vyskytuje pouze na začátku léta    90 procent infekcí klíšťovou encefalitidou vznikne při mimopracovních aktivitách (práce na zahradě, kempování, turistika,       koupání, sběr lesních plodů, procházka lesem, rybaření atd.).

4. U nás neexistuje žádné riziko po přisátí klíštěte    Jaro-letní meningoencefalitida (KE) se sice častěji vyskytuje na začátku léta, ale onemocnět můžete od jara až do podzimu

5. Správným oblečením se mohu chránit                    V celé České republice mohou klíšťata přenášet lymskou boreliozu (bez možnosti očkování). Přenosy klíšťové encefalitidy jsou pozorovány především v jižních a západních Čechách, severní a jižní Moravě ve středních Čechách, hlavně v povodí řek a na březích rybníků (v lesích, parcích, na zahradách). Jestli je osoba ohrožena, závisí nejen na jejím bydlišti, ale také její mobilitě a jejím chování v době volna.

6. Včasné odstranění klíštěte stačí                  Gumové holínky a dlouhé kalhoty Vás bezpečně ochrání.          

 

 

Jak se chránit před klíšťaty?

 

 

Hlavní stránka > Vaše zdraví > Klíštová encefalitida

 

 

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

Určitou ochranu před přisátím klíštěte poskytuje uzavřený oděv. Také insekticidní přípravky nějaký čas pomohou. Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Očkovací schéma se skládá ze 3 dávek. Nejvhodnějším obdobím pro zahájení očkování jsou chladné měsíce roku. V loňském roce bylo u nás hlášeno celkem 507případů tohoto onemocnění. Z toho 14.4% hospitalizovaných osob bylo ve věku do 19 let ( viz. tabulka, SZÚ, EPIDAT, HS ČR, 2004). Průběh a následky po prodělaném onemocnění jsou však závažnější u dospělých osob.

 

Věková skupina

Počet případů

%

1-4

4

0.7

5-9

8

1,6

10-14

40

7.8

15-19

22

4.3

20-24

34

6,7

25-34

96

18,9

35-44

74

14,6

45-54

85

16,8

55-64

79

15,6

65+

65

12,8

Celkem

507

100,0

 

V sousedním Rakousku dosahuje stupeň proočkovanosti proti klíšťové encefalitidě 84%. V endemických oblastech dosahuje proočkovanost až 95% obyvatel. Nejvyšší stupeň proočkovanosti ve výši 95% vykazuje skupina ve věku 11-19 let. ( Vídeň, 14.2.2001). Ve věkové skupině do 20 let bylo dle dr. F. X. Heinze z Virologického institutu Vídeňské univerzity v r. 2001 hlášeno pouze 1 onemocnění klíšťovou encefalitidou.

 

 

JAK PROBÍHÍ ONEMOCNĚNÍ:

 

Klíšťová encefalitida může změnit celý náš život. Tato nemoc probíhá záludně ve dvou fázích: u asi 2/3 nemocných se nejprve dostaví chřipkové potíže: teplota, únava, pobolívání hlavy, pocit rozlámannosti. Nemocný navštíví lékaře, ten klíšťovou encefalitidu nepozná a léčí ji jako nachlazení. V této fázi nemoci je totiž toto onemocnění od běžné letní chřipky nerozpoznatelné. Po několika dnech se nemocnému uleví, cítí se zdráv nebo jen unavený, teplotu nemá, a proto ho překvapí znovuobjevení příznaků druhé fáze nemoci. Tentokrát je již velká bolest hlavy, teplota, často závrať, nemocnému vadí světlo do očí. Při novém vyšetření lékař nalezne "dráždění mozkových plen" a s podezřením na klíšťovou encefalitidu doporučí hospitalizaci. Při přijetí je nemocný podrobně tělesně i neurologicky vyšetřen a zánět centrálního nervstva je doložen chorobných nálezem v mozkomíšním mozku. Lehčí průběh nemoci se týká především mozkových blan (meningitida). Vede k poměrně rychlému ústupu potíží, pacient odchází za 2-3 týdny domů a cítí se docela zdráv. Ve chvíli, kdy odchází rekonvalescent domů, zvládá dobře klidový nemocniční režim. Jeho schopnosti však vůbec neumožňují větší fyzickou nebo duševní zátěž. Již obyčejný "klid doma" je mnohem náročnější než "nuda v nemocnici". Zátěž přinese obtíže. Jedna čtvrtina nemocných se setká s tzv. postencefalitickým syndromem. Stanou se obětí dlouhodobých potíží (bolest hlavy, snížená schopnost soustředění, nevýkonnost, nespavost, závratě, podrážděnost...). Při klíšťové encefalitidě mohou vzniknout poruchy vědomí, mohou se v čase vyvinout obrny a u velmi těžkých průběhů je postižení mozku a míchy tak závažné, že jsou porušena životně důležitá centra a nemocný může na tuto nemoc i přes intenzivní péči zemřít. V absolutních počtech v roce 2004 onemocnělo v celé České republice 507 osob. Podle počtu hlášených případů v tomto roce se zdá, že nemocnost v letošním roce opět

 

 

 

Jak se chránit před klíšťovou encefalitidou?

 

 

Hlavní stránka > Vaše zdraví > Klíštová encefalitida

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

 

Neexistuje žádná léčba klíšťové encefalitidy. Můžeme se pouze pokusit mírnit její příznaky. Je proto obzvláště důležitá prevence. Očkování se doporučuje se všem osobám, které bydlí v endemických oblastech nebo do těchto oblastí cestují.

 

Očkování:

Dospělí:

 

FSME-IMMUN 0.5 ml ADULT inj. sus.

V:

Baxter AG, Orth am Donau, Rakousko.

DR:

Baxter AG, Wien, Rakousko.

S:

Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmen Neudörfl) 2-2,75 mikrogramů v 0,5 ml (1 dávka) injekční suspenze.

PL:

Aluminii hydroxidum, Albuminum humanum, Aqua pro inj.

PP:

Bělavá neprůhledná suspenze.

DO:

Předplněná injekční stříkačka (sklo typu I) s pryľovým pístem (halogen butyl isopren), výlisek z umělé hmoty, papírová skládačka. Neobsahuje ľádné přídatné jehly.

B:

1, 10 a 100 injekčních stříkaček po 0,5 ml.

IS:

Imunopreparát, vakcína proti klíą»ové encefalitidě.

CH:

Inaktivovaná vakcína viru klíą»ové encefalitidy, adsorbovaná na hydroxid hlinitý. Vakcína má schopnost vyprodukovat v očkovaném organismu dostatečně vysoký titr protilátek proti viru klíą»ové encefalitidy. Sérokonverze je asi 90% po 2. dávce a 98% po 3. nebo více dávkách.

I:

Aktivní imunizace proti virové klíą»ové encefalitidě u osob starąích 16 let. Vakcína se má podávat na základě oficiálních doporučení, která se týkají potřeby a načasování očkování proti klíą»ové encefalitidě.

KI:

Přecitlivělost na sloľky přípravku či výrobní rezidua (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfát); závaľná přecitlivělost na vajecnou či kuřecí bílkovinu; vakcinaci je třeba odloľit u akutního horečnatého onemocnění.

SU:

Je třeba peclivě zváľit očkování u osob s onemocněním mozku.
U pacientů s autoimunitním onemocněním (i suspektním) musí být riziko moľné infekce zváľeno vůči riziku nepříznivého vlivu vakcinace na autoimunitní onemocnění.
Aby bylo dosaľeno ochranného titru protilátek před začátkem sezónní aktivity klíą»at, měla by být 1. a 2. dávka podána nejlépe během zimních měsíců. Pokud se začne se základním očkováním během letních měsíců, doporučuje se podat 2. dávku osobám, které by mohly být v endemické oblasti exponovány, jiľ za 2 týdny po 1. dávce, aby bylo co nejdříve dosaľeno ochranného titru protilátek.

NÚ:

Velmi často (>1/10): bolest a citlivost v místě vpichu; často (>1/100;<1/10): nauzea, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů; méně často (>1/1000; <1/100): otok, zarudnutí a zatvrdnutí v místě vpichu, horečka, lymfadenopatie, zvracení; velmi vzácně (<1/10000): poruchy vidění (rozmazané vidění, světloplachost), bolest očí, ztuhlost, poruchy chůze, meningismus, závratě, neuritida, koľní alergické reakce.

IT:

Nejsou k dispozici ľádné výsledky studií o interakcích s jinými vakcínami. Pro casové intervaly mezi podáním vakcíny proti klíą»ové encefalitidě a jiných (inaktivovaných či ľivých) vakcín platí obecně platná doporučení. Pokud se podávají současně, je třeba zvolit různá místa aplikace injekce. U osob na imunosupresivní terapii či s poruchou imunitního systému nemusí být očkování úspěąné, mely by být stanoveny titry specifických protilátek (specializovanou laboratoří).

D:

Základní očkování: 1. dávka 0,5 ml; 2. dávka 0,5 ml 1-3 měsíce po 1. dávce (pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi rychle, podává se druhá dávka za dva týdny po první dávce); 3. dávka 0,5 ml 5-12 měsíců po 2. dávce.
První přeočkování by se mělo provést nejdéle za 3 roky po aplikaci třetí dávky. Daląí přeočkování by se měla provádět v intervalech 3-5 let, pokud je pravděpodobné, ľe očkovaná osoba bude i nadále vystavena riziku infekce.

ZP:

Aplikuje se intramuskulárne do deltoidní oblasti. Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně! Před aplikací se musí vakcína řádně protřepat a vizuálně zkontrolovat vzhled suspenze.

PO:

Vyrobeno z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hláąení SÚKL.

PE:

24

ZS:

Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), uchovávat vnitřní obal v krabičce (světlo), chránit před mrazem.

DZ:

14.12.2004

AU:

Kaąparová Lenka, MUDr., dle SPC.

DA:

2004/12/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti:

 

Rp.

 

FSME-IMMUN 0.25 ml JUNIOR inj. sus.

V:

Baxter Vaccine AG, Wien, Rakousko.

DR:

Baxter Vaccine AG, Wien, Rakousko.

S:

Virus encephalitidis inactivatum purificatum 1-1,38 mikrogramů v 0,25 ml (1 dávka) injekční suspenze.

PL:

Aluminii hydroxidum, Albuminum humanum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenophosphas dihydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Saccharosum, Formaldehydi solutio 35%, Protamini sulfas, Neomycinum, Gentamycinum, Aqua pro inj.

PP:

Bělavá neprůhledná suspenze.

DO:

Předplněná injekční stříkačka z bezbarvého borosilikátového skla typu I obsahující suspenzi, s pryľovým pístem (halogen butyl isopren), opatřená jehlou s pryľovým uzávěrem (halogen butyl) a polyethylenovým krytem a fólií. Příbalová informace, papírová skládačka.

B:

1, 10, 20 a 100 injekčních stříkaček po 0,25 ml.

IS:

Imunopreparát, vakcína proti klíą»ové encefalitidě.

CH:

Inaktivovaná vakcína viru klíą»ové encefalitidy (kmen Neudoerfl pomnoľený na fibroblastech kuřecích embryí), adsorbovaná na hydroxid hlinitý.
Po provedení kompletní imunizace je zajiątěna v 95-98% případů ochrana proti v současné době známým kmenům viru klíą»ové encefalitidy, které se vyskytují v Evropě. U větąiny jedinců přetrvává dosaľená ochrana minimálně 3 roky.

I:

Aktivní imunizace proti virové klíą»ové encefalitidě u dětí starąích 1 roku a adolescentů mladąích 16 let, kteří trvale či přechodně pobývají v oblastech s endemickou klíą»ovou encefalitidou.

KI:

Přecitlivělost na sloľky přípravku či výrobní rezidua (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfát); těľká přecitlivělost na vajecnou bílkovinu; vakcinaci je třeba odloľit u akutního infekčního horečnatého onemocnění.

SU:

Je třeba pečlivě zváľit očkování u dětí s onemocněním mozku.
U pacientů s autoimunitním onemocněním (i suspektním) musí být riziko moľné infekce zváľeno vuči riziku nepříznivého vlivu vakcinace na autoimunitní onemocnění.
Aby bylo dosaľeno ochranného titru protilátek před začatkem sezónní aktivity klíą»at, měla by být 1. a 2. dávka podána nejlépe během zimních měsíců. Pokud se začne se základním očkováním během letních měsíců, doporučuje se podat 2. dávku osobám, které by mohly být v endemické oblasti exponovány, jiľ za 2 týdny po 1. dávce, aby bylo co nejdříve dosaľeno ochranného titru protilátek.

NÚ:

Horečka (zpravidla po první dávce), otok, zatvrdnutí a zčervenání v místě aplikace, nechutenství, nespavost, zvracení, nevolnost, bolest kloubů, bolest svalů, neklid (pozorováno u dětí 1-5 let), únava a celková nevolnost (u dětí 6-15 let); méně často zvětąení lymfatických uzlin. Velmi vzácně: bolesti svalů a kloubů v oblasti krku, točení hlavy, nestabilní chůze, neuritida různého stupně závaľnosti, poruchy zraku (rozmazané vidění, světloplachost, bolest očí), koľní alergicke reakce.

IT:

Nejsou k dispozici ľádné výsledky studií o interakcích s jinými vakcínami. Pro časové intervaly mezi podáním vakcíny proti klíą»ové encefalitidě a jiných (inaktivovaných či ľivých) vakcín platí obecně platná doporučení. Pokud se podávají současně, je třeba zvolit různá místa aplikace injekce. U detí na imunosupresivní terapii či s poruchou imunitního systému nemusí být očkování úspěąné, měly by být stanoveny titry protilátek.

D:

Základní očkování: 1. dávka 0,25 ml; 2. dávka 0,25 ml 1-3 měsíce po 1. dávce; 3. dávka 0,25 ml 9-12 měsíců po 2. dávce. Přeočkování se doporučuje kaľdé 3 roky.
V případě, ľe byly časové intervaly základního očkování překročeny, nebo pokud je nutno počítat s oslabenou imunitou očkované osoby, měla by být v období mezi 1. a 3. dávkou zkontrolována hladina protilátek (specializovanou laboratoří), aby se stanovilo, zda jsou třeba daląí vakcinace (1-3 dávky). Pokud stanovení titrů protilátek není moľné, pak se pro jistotu doporučuje opakovat základní očkování.

ZP:

Aplikuje se intramuskulárně do deltoidní oblasti (u dětí do 18 měsíců do stehenního svalu). Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně! Před aplikací se musí vakcína řádně protřepat a vizuálně zkontrolovat vzhled suspenze.

PO:

Vyrobeno z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hláąení SÚKL.

PE:

24

ZS:

Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), uchovávat vnitřní obal v krabičce (světlo), chránit před mrazem.

DZ:

15.3.2004 [1204 PL]

AU:

Kaąparová Lenka, MUDr., dle SPC.

DA:

2004/12/17

 

 

FSME (Letní­ meningoencefalitida)

 

 

Hlavní stránka > Vaše zdraví > Klíštová encefalitida

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tabline.gif

Klíšťová encefalitida

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tab.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tabline.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

Klíšťová encefalitida, krátce KE, je virové onemocnění centrální nervové soustavy (CNS). Virus klíšťové encefalitidy, je přenesen z klíšťat na člověka sáním. Je však známo několik případů, u nichž k onemocnění došlo požitím nepasterizovaného mléka nakažených krav nebo koz. V České republice onemocní každoročně více než 600 osob klíšťovou encefalitidou. Každý není ohrožen stejně. Virus klíšťové encefalitidy se vyskytuje v určitých regionech, takzvaných endemických oblastech.

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tabline.gif

Mapa výskytu klíšťové encefalitidy v ČR v roce 2004

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tab.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/tabline.gif

Popis: http://www.baxter.cz/images/globalnav/space.gif


 

Comments